Vergoedingen


Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract. De mate waarin de zittingen fysiotherapie vergoed worden is echter afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Fysiotherapie, inclusief dry needling, valt onder de aanvullende verzekering. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Tijdens een gratis intakegesprek kan ik ook nakijken hoe u verzekerd bent. Als blijkt dat u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent kunt u hier zien wat een behandeling kost.

Wij bieden u graag de zorg die u nodig heeft maar achten u als patiënt verantwoordelijk voor het vergoeden van de zorg.

Conform de prestatiebeschrijvingbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn wij gehouden aan het in rekening brengen van een “niet nagekomen afspraak” bij de patiënt. Afzeggen van de afspraak binnen 24 uur kan in rekening worden gebracht.

> Lees hier meer over tarieven